Over ons

Mahjongclub De Vier Winden heeft geen officieel bestuur. Er is een zgn. ‘stuurgroep’. Tot 2023 bestond deze uit: Bert Jansen (penningmeester), Ed Woons (competitieleider), Nanny Verheijen (contactpersoon) en Els van Dijck en Harry de Weert als ‘meedenkers’.

Met ingang van maart 2023 is er een nieuwe stuurgroep, bestaande uit: Ed (competitieleider), Krista Lommers, Loes Bruijns, Marijke Plasmeijer en Sophie Drenth (penningmeester). Nanny blijft voorlopig nog betrokken, maar draagt op termijn haar taken over aan Krista.

We zijn per mail bereikbaar via info@mahjongclubdevierwinden.nl of per telefoon: 06-47684181  (Krista Lommers).

Belangstelling om lid te worden? Klik hier voor meer informatie.

Onze privacyverklaring m.b.t. de AVG is hier te downloaden.