Clubinformatie

Speelavonden:
Competitie-avonden:
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand wordt er door de clubleden onderling competitie gespeeld. Het competitieseizoen loopt van september t/m juni. Plaats: Bij Lily, Kloosterstraat 25. Aanvang competitie 20.00 uur, aanwezig zijn: 19.45 uur. De stand van de competitie wordt op de website bijgehouden.

Instructieavonden belangstellenden:
Voor belangstellenden of nieuwe leden die competitie willen gaan spelen kunnen (aparte) instructiebijeenkomsten georganiseerd worden.

Spelregels:
Er wordt gespeeld volgens de “Chinese Regels”, officieel genaamd Mahjong Competition Rules (MCR). Meer over spelregels, zie de spelregelpagina.

Toernooien:
Open Loons Kampioenschap:
Aan het eind van het seizoen wordt het Open Loons Kampioenschap gehouden. Deelname staat open voor iedereen. Er wordt gestreden om een Wisseltrofee, die in 2023 werd gewonnen door Lilian van der Net.

Uitwissselingstoernooien:
Sinds 2005 wordt jaarlijks een uitwisselingstoernooi gehouden met Mahjongvereniging De Negen Poorten uit IJsselstein en Mahjongclub De Oase, ook uit IJsselstein. Het toernooi wordt op een zaterdag gehouden. Zie de mahjongagenda voor de juiste speeldatum. In 2013 is er voor het eerst een uitwisselingstoernooi geweest met Mahjonggezelschap Schoon Spel uit Oss/Berghem. Ook dat is een jaarlijks terugkerend toernooi geworden. De afgelopen jaren vonden deze toernooien niet plaats in verband met corona.

Overige toernooien:
Via de website van de Nederlandse Mahjong Bond is de toernooikalender te raadplegen. Deelname aan toernooien staat vrij voor leden van de Mahjong Bond.

Clubgegevens:
Lidmaatschap:
De kosten van het lidmaatschap bedragen per 1 januari 2019 € 32,50 per kalenderjaar. Dit bedrag wordt besteed aan contributie van de Mahjong Bond, zaalhuur, organisatie van kampioenschappen en toernooien en het aanschaffen van Mahjongspellen voor de club. Het lidmaatschapsformulier is hier te downloaden.

Het contributiejaar loopt van januari t/m december. Besluit men op een ander moment in het jaar om lid te worden, dan betaalt men uiteraard slechts contributie over de dan nog resterende maanden van dat kalenderjaar.

De gemeente Loon op Zand werkt met een zgn. Samen-Loont-pas. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben, komen wellicht in aanmerking voor deze pas. Hiermee kan het lidmaatschap van een club of vereniging worden betaald. Kijk op de gemeentelijke website bij Samen-Loont-Pas

In het clublidmaatschap is het lidmaatschap van de Nederlandse Mahjong Bond inbegrepen. Leden van de Mahjong Bond kunnen deelnemen aan toernooien die door de Mahjong Bond of de daarbij aangesloten Mahjongclubs worden georganiseerd. De leden ontvangen digitaal het Mahjong Magazine, het blad van de Mahjong Bond.

Beëindiging lidmaatschap:
Wilt u het lidmaatschap van de mahjongclub met ingang van een nieuw kalenderjaar beëindigen, dan gelieve u dit uiterlijk 30 november daaraan voorafgaand door te geven aan de penningmeester Sophie Drenth, tel. 06-11351607.

Contactgegevens:
Sophie Drenth, penningmeester, tel. 06-11351607
Ed Woons, competitieleider, tel. 06-19941102
algemeen contactadres: Nanny Verheijen, tel. 06-22261411
info@mahjongclubdevierwinden.nl

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.